PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudba Romů - YBSC053
Anglický název: Roma Music
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Korekvizity : YBSB002
Prerekvizity : YBSA002
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (02.02.2021)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné – z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Důraz je kladen na vyjednávání podoby mezi většinou a romskou menšinou, a na hudbu jako fenomén kulturní reprezentace. Pro získání atestace je požadována 70% účast, zpracování referátu z jednoho odborného textu a jeho prezentace, a také úspěšné napsání závěrečného testu. V případě distanční výuky probíhají setkání on-line v prostředí MS Teams, a to v době přednášky. On-line je k dispozici text Cesty romské hudby a další rozšiřující články.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Témata:

1) Úvod do studia hudby Romů.

2) Hudba indických Domů a mirásíů.

3) Romové na Předním východě.

4) Úvod do hudby Romů na Balkáně.

5) Hudba balkánských Romů 2.

6) Hudba balkánských Romů 3.

7) Hudba ruských Romů a šíření jejího vlivu.

8) Tradiční hudba středoevropských Romů.

9) Hudební příspěvek k romské etnoemancipaci.

10) Romský příspěvek k hudbě Španělska: flamenko.

11) Romové za oceánem.

12) Filmové obrazy romských hudebníků.

13) Opakování.

Studijní literatura:

Povinná:
JURKOVÁ, Z. Cesty romské hudby. Praha: FHS UK & Slovo 21, 2004.

JURKOVÁ, Z. Mýtus romské hudby v dnešní Praze. In JURKOVÁ, Z. a kolektiv. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum, 2013, s. 30-49. ISBN 978-80-246-2484-6.

SILVERMAN, C. Romani Routes. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-530094-9.

Doporučená:
JURKOVÁ, Z. ed. Romská hudba na přelomu tisíciletí. Praha: FHS UK & Studio Production Saga, 2003. ISBN 80-239-2237-8.

PETTAN, S. Romani Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity. Budapest: Institute for Musicology, 2002. ISBN 963-7074-81-3.

TURINO, T. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago: The University of Chicago Press, 2008. ISBN 13: 978-0-226-81698-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK