Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
Změnit třídění na kód - název
 
               
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficient 2020/2021 2020/2021 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 15.10.2020 15.10.2020 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Závislé kategoriální veličiny 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 27.09.2007 22.10.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Regression analysis of current status data 2019/2020 2020/2021 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 25.09.2019 02.03.2020 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistical Methods for Regression Models With Missing Data 2015/2016 2017/2018 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 01.10.2015 22.02.2016 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modelování průběhu choroby HIV 2006/2007 2009/2010 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.11.2006 06.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Úvod to teorie pořádkových statistik 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 27.09.2011 07.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Optimalita výběrového rozptylu 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 26.09.2013 14.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Stochastické modely pro genetickou analýzu 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.10.2005 12.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Metody pro odhadování růstových křivek 2005/2006 2006/2007 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.10.2005 10.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Úvod do lineárních smíšených modelů 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 21.09.2010 05.10.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza opakovaných pozorování 2007/2008 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 27.09.2007 23.10.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Skupinově sekvenční testy v klinických studiích 2009/2010 2011/2012 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 10.11.2008 09.10.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail William S. Gosset a jeho význam pro rozvoj teorie a praxe statistiky 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 03.10.2008 17.10.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Intervaly spoľahlivosti pre rozdiely a podiely proporcií 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Mgr. Ľuboš Krnáč 04.10.2017 15.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odhadování parametrů gama rozdělení 2017/2018 2017/2018 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 04.10.2017 16.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Intervaly spolehlivosti pro kvantily 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 01.10.2014 30.10.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Použití t-testu a lineární regrese na nenormální data 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 03.10.2008 14.10.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Maticová algebra ve statistice 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 21.09.2010 29.09.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling 2005/2006 2010/2011 disertační práce M4 doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 26.04.2005 01.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Úvod do neparametrických metod 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 27.09.2011 05.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Regresní analýza výskytu opakovaných událostí 2017/2018 2017/2018 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 04.10.2017 04.02.2018 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Model aditivního rizika pro nehomogenní semi-markovské řetězce 2023/2024 disertační práce P4M9 doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.   28.04.2022 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Intervaly spolehlivosti pro dvouparametrické exponenciální rozdělení 2020/2021 2022/2023 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Bc. Karel Špinka 11.10.2018 16.10.2020 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza změny od počáteční hodnoty ke konečné 2008/2009 2009/2010 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 03.10.2008 27.10.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování rovnosti středních hodnot pomocí intervalů spolehlivosti 2019/2020 2019/2020 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 11.10.2018 03.09.2019 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Porovnání klasických a bayesovských metod pro testování hypotéz 2023/2024 bakalářská práce MFMP doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 16.02.2022 06.11.2023 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Základní mnohorozměrná rozdělení 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 24.09.2012 03.10.2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analysis of cross-over clinical trials in the presence of baseline measurements 2022/2023 2022/2023 diplomová práce MPSP doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 28.02.2023 01.03.2023 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modely pro přežití s možností vyléčení 2013/2014 2015/2016 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Mgr. Adéla Hladká, Ph.D. 26.09.2013 24.01.2014 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení 2015/2016 2015/2016 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 01.10.2014 11.10.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Aplikace Markovových procesů při modelování průběhu choroby HIV 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.10.2005 12.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Kapitoly z historie bayesovských metod 2013/2014 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 26.09.2013 25.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vliv chyb měření nezávisle proměnných na odhady a testy v regresních modelech 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ověřování předpokladů modelu proporcionálního rizika 2012/2013 2013/2014 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 18.09.2012 24.09.2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vlastnosti dvoufázových testovacích procedur 2007/2008 2009/2010 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 27.09.2007 16.10.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Testování složených hypotéz v regresních modelech s malým počtem pozorování 2004/2005 2006/2007 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Overovanie predpokladov lineárneho zmiešaného modelu 2019/2020 2020/2021 diplomová práce MFAPM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Mgr. Ľuboš Krnáč 14.11.2019 14.11.2019 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modeling transition intensities of a non-homogenous Markov chain via the Cox model 2021/2022 2021/2022 diplomová práce MPSP doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 17.02.2022 17.02.2022 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Výběr modelu na základě penalizované věrohodnosti 2015/2016 2015/2016 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 15.10.2014 07.09.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza rozptylu pro heteroskedastická data 2005/2006 2006/2007 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 06.10.2005 10.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Vliv chyb měření na tvar regresní funkce v nelineárním modelu 2007/2008 2009/2010 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 01.10.2007 16.10.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Mnohorozměrné normální rozdělení 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce MFMAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 24.09.2012 03.10.2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza epidemiologických studií 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 04.10.2006 11.10.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza změny v randomizovaných studiích 2012/2013 2014/2015 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 24.09.2012 14.02.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Síla dvouvýběrových testů při malém počtu pozorování" 1998/1999 projekt MAT doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 15.02.1999 19.02.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odhady parametrů v subkohortních studiích 2003/2004 2009/2010 disertační práce M4 doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 25.11.2003 25.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Plánování párově randomizovaných studií 2009/2010 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 03.10.2008 06.11.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Metody pro analýzu změny od počáteční hodnoty ke konečné 2010/2011 2011/2012 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 21.09.2010 11.10.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Úvod do bayesovské analýzy dat 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce MOM doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 21.09.2010 29.09.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza kategoriálních dat s více možnými odpověďmi 2011/2012 diplomová práce MPMSE doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. skrytý 27.09.2011 01.11.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
Výsledky 1-50 z 55 1 2 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK