Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Úvod to teorie pořádkových statistik
Název práce v češtině: Úvod to teorie pořádkových statistik
Název v anglickém jazyce: Introduction to Order Statistics Theory
Klíčová slova: Pořádkové statistiky, momenty, rozdělení.
Klíčová slova anglicky: Order statistics, moments, distribution.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 07.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: prof. Lev Klebanov, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce shrne základní teoretické výsledky o rozdělení a momentech pořádkových statistik a rozmezí dat. Součástí práce bude řešení vybraných příkladů z knihy David-Nagaraja.
Seznam odborné literatury
H. A. David, H. N. Nagaraja (2003) Order statistics, 3rd edition. Wiley, Hoboken, NJ.
Anděl J. (1998) Statistické metody. Matfyzpress, Praha.
Předběžná náplň práce
Pořádkové statistiky vznikají uspořádáním náhodného výběru podle velikosti. Součástí práce může (ale nemusí) být numerická simulační studie ověřující platnost teoretických výsledků na počítačem generovaných datech.

Téma předpokládá předchozí absolvování předmětů NSTP129 nebo NSTP022 a zápis předmětů NSTP097 nebo NSTP201+202.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK