Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Mnohorozměrné normální rozdělení
Název práce v jazyce práce (slovenština): Mnohorozměrné normální rozdělení
Název práce v češtině: Mnohorozměrné normální rozdělení
Název v anglickém jazyce: Multivariate Normal Distribution
Klíčová slova: normální rozdělení; Wishartovo rozdělení; Wilksovo lambda rozdělení; Hotellingovo rozdělení
Klíčová slova anglicky: normal distribution; Wishart distribution; Wilks lambda distribution; Hotelling distribution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2012
Datum zadání: 03.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce pojedná o mnohorozměrném normálním rozdělení, jeho vlastnostech, a některých souvisejících rozděleních. Obsah bude vycházet z literatury, důkazy tvrzení budou podrobně rozepsány a v práci budou zpracována řešení vybraných problémů z knihy Mardia, Kent & Bibby.
Seznam odborné literatury
Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M. Multivariate Analysis. Academic Press, London, 1979.
Rao C.R. Linear Statistical Inference and Its Applications, 2nd Ed. Wiley, New York, 1973.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK