Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Závislé kategoriální veličiny
Název práce v češtině: Závislé kategoriální veličiny
Název v anglickém jazyce: Dependent categorical outcomes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2007
Datum zadání: 22.10.2007
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jedná se o kompilační práci spočívající ve zpracování kapitol 10, případně 11 z Agrestiho knihy. Tyto metody se týkají analýzy opakovaných pozorování kategoriálních veličin. Kromě klasického McNemarova testu zde existuje celá škála pokročilejších metod. Vlastní příspěvek studenta bude spočívat v přehledném zpracování a vysvětlení těchto metod (v češtině nebo slovenštině), doplnění podrobností v některých důkazech a vypracování vybraných cvičení z Agrestiho knihy.
Seznam odborné literatury
A. Agresti: Categorical Data Analysis, Wiley, New York, 1990
Předběžná náplň práce
Student nastuduje teorii modelů pro závislé výběry kategoriálních veličin, pojedná o jejich vlastnostech a zpracuje vybraná cvičení ze studijní literatury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will master the theory of models for repeated categorical observations, describe its properties, and work out selected exercises from the literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK