Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Skupinově sekvenční testy v klinických studiích
Název práce v češtině: Skupinově sekvenční testy v klinických studiích
Název v anglickém jazyce: Group sequential tests in clinical trials
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2009
Datum zadání: 09.10.2009
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce vysvětlí matematicko-statistické aspekty skupinově sekvenčních testů, popíše různé přístupy k provádění skupinově sekvenčních analýz v randomizovaných klinických studiích a prodiskutuje jejich vlatnosti, výhody a nevýhody.

Seznam odborné literatury
Pocock SJ (1977) Group Sequential Methods in the Design and Analysis of Clinical Trials. Biometrika, 64, 191-199.

O'Brien PC, Fleming TR (1979) A multiple testing procedure for clinical trials. Biometrics, 35, 549-556.

Lan KK, DeMets DL (1989) Changing frequency of interim analysis in sequential monitoring. Biometrics, 45, 1017-1020.
Předběžná náplň práce
Práce vysvětlí matematicko-statistické aspekty skupinově sekvenčních testů, popíše různé přístupy k provádění skupinově sekvenčních analýz v randomizovaných klinických studiích a prodiskutuje jejich vlatnosti, výhody a nevýhody.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Statistical aspects of group-sequential tests, summary of approaches, properties, advantages, limitations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK