Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Odhady parametrů v subkohortních studiích
Název práce v češtině: Odhady parametrů v subkohortních studiích
Název v anglickém jazyce: Parameter estimation in case-cohort studies
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.11.2003
Datum zadání: 25.11.2003
Datum a čas obhajoby: 14.12.2009 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2009
Oponenti: doc. Petr Volf, CSc.
  doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK