Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
William S. Gosset a jeho význam pro rozvoj teorie a praxe statistiky
Název práce v češtině: William S. Gosset a jeho význam pro rozvoj teorie a praxe statistiky
Název v anglickém jazyce: William S. Gosset and his contribution to the advancement
of statistical theory and practice
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2008
Datum zadání: 17.10.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč(ka) se seznámí s vybranými publikacemi W.S. Gosseta [Studenta], pracemi, které na něho navazovaly, a související literaturou a sepíše zajímavé pojednání o Gossetovi osobně, článcích, které napsal, a o následném vývoji jeho myšlenek za posledních 100 let.

Seznam odborné literatury
Student (1908) The Probable Error of the Mean. Biometrika 6(1), 1-25.

Zabel SL (2008) On Student's 1908 Article "The Probable Error of a Mean" (with discussion). JASA 103(481), 1-20.

Předběžná náplň práce
Uchazeč(ka) se seznámí s vybranými publikacemi W.S. Gosseta [Studenta], pracemi, které na něho navazovaly, a související literaturou a sepíše zajímavé pojednání o Gossetovi osobně, článcích, které napsal, a o následném vývoji jeho myšlenek za posledních 100 let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will study selected publications of W.S. Gosset [Student], articles that develop his work, and related references, and will put together a story of Gosset himself, his work and subsequent development of his ideas in the past 100 years.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK