Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Základní mnohorozměrná rozdělení
Název práce v češtině: Základní mnohorozměrná rozdělení
Název v anglickém jazyce: Basic Multivariate Distributions
Klíčová slova: mnohorozměrné rozdělení; přímé zobecnění; technika společných komponent; stochastické zobecnění
Klíčová slova anglicky: multivariate distribution; direct generalization; common components method; stochastic generalization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2012
Datum zadání: 03.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce pojedná o základních mnohorozměrných rozděleních a jejich vlastnostech. Obsah bude vycházet z literatury, důkazy tvrzení budou podrobně rozepsány a v práci budou zpracována řešení vybraných problémů z knihy Mardia, Kent & Bibby.
Seznam odborné literatury
Mardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M. Multivariate Analysis. Academic Press, London, 1979.
Rao C.R. Linear Statistical Inference and Its Applications, 2nd Ed. Wiley, New York, 1973.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK