PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie - YBZB30000
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB30000
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Je korekvizitou pro: YBA260
Je neslučitelnost pro: YBE003, YBE002, YBAJ102
Je prerekvizitou pro: YBA193, YBA218, YBA268, YBA071, YBA074, YBA019, YBA059, YBA057, YBAD109ZI, YBA062, YBJ063, YBK022, YBQ003, YBA060, YBA128, YBA217, YBA253, YBA065, YBA250
Anotace -
Jednotlivé přednášky kurzu - jsou zaměřeny na základní sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými pojmy, koncepty a teoriemi. S využitím příkladů z dnešní společnosti a výstupů řady sociologický výzkumů pak budou moci studující v průběhu přednášek sledovat aplikaci konceptů a teorií při analýze konkrétních sociálních problémů a situací dnešní společnosti (globální oteplování, migrace, proměna rodiny, atd.) a tak se i seznámit se sociologickým způsobem přemýšlení o společnosti. Cíl předmětu: • Porozumět tomu, jak sociologie přistupuje ke studiu společnosti • Osvojit si schopnost aplikovat sociologické pojmy a teorie při přemýšlení o jevech a problémech v současné společnosti • Rozvinout schopnost porozumět sociologickým textům
Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (17.09.2019)
Metody výuky

Jádro výuky tvoří přednášky, v rámci kterých jsou studující na příkladech jednotlivých témat seznamováni s povahou sociologických otázek a se způsoby jejich zkoumání a promýšlení.

Ke zkoušce studující nastudují předepsanou literaturu k vybraným tématům kurzu (více viz. požadavky ke zkoušce).

Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (17.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Kurz je zakončen ústní zkouškou. Každý studující si zvolí dvě témata kurzu podle vlastního zájmu, pro všechny je společným povinným tématem „Sociologie jako forma vědění“. Pro každé téma je předepsána povinná literatura, jejichž osvojení a promyšlení je očekávané.

Samotná zkouška má povahu odborné rozpravy se zkoušejícím na jedno z vybraných témat (včetně společně povinného).

Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (17.09.2019)
Sylabus

UPOZORNĚNÍ

Následující seznam představuje obsah jednotlivých přednášek, nikoli seznam témat ke zkoušce. Zkouška se zakládá na všech vybraných kapitolách (viz požadavky ke zkoušce).

Powerpointy z přednášek jsou dostupné v Moodle.

 

1. hodina: pátek 6. 10., pondělí 9. 10.

Téma: Co je sociologie?

přednášející: doc. Karel Müller

 

2. hodina: pátek 13. 10., pondělí 16. 11.

Téma: Sociologický výzkum

přednášející: Mgr. Magdaléna Šťovíčková

 

3.hodina: pátek 20. 10., pondělí 23. 10.

Téma: Sociální stratifikace a nerovnosti

přednášející: Ondřej Špaček, Ph.D.

 

4. hodina: pátek 27. 10., pondělí 30. 10.

Téma: Náboženství

přednášející: Mgr. Karel Černý, Ph.D

 

5. hodina: pátek 3. 11., pondělí 6. 11.

Téma: Média

přednášející: Karel Černý, Ph.D.

 

6.hodina: pátek 10. 11., pondělí 13. 11.

Téma: Sociologie města

přednášející: Ondřej Špaček, Ph.D.

 

7. hodina: pátek - státní svátek (nekoná se), pondělí 20. 11.

Téma: Organizace a sítě

Přednášející: Mgr. Magdaléna Štovíčková


8. hodina: pátek 24. 11., pondělí 27. 11.

Téma: Gender

přednášející: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

 

9. hodina: pátek 1. 12., pondělí 4. 12.

Téma: Moc/Vládnutí a sociální hnutí

přednášející: Mgr. Karel Černý, Ph.D.

 

11. hodina: pátek 8. 12., pondělí 11. 12.

Téma: Teorie a perspektivy v sociologie

přednášející: doc. Karel Müller

 

12. hodina: pátek 15. 12., pondělí 18. 12.

Téma: Sociologie spotřeby a Vánoce v mnohosti paradigmat

přednášející: Ondřej Špaček, Ph.D.

 

13. hodina: pátek 5. 1., pondělí 8. 1.

Téma: Aktuální témata současné sociologie: Globalizace a životní prostředí

přednášející: doc. Karel Müller

 


 

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.11.2017)
Vstupní požadavky

Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.

 

Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (17.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK