PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy kvantitativní analýzy dat - YBA218
Anglický název: Introduction to Quantitative Data Analysis
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Studenti se formou blokové výuky seznámí s obecnými východisky statistické analýzy dat i s praktickým užitím statistických metod pro analýzu konkrétních dat. Během kurzu budeme pracovat se základním statistickým softwarem tak, aby po jeho absolvování studenti získali základní kompetence provádět kvantitativní analýzu. Kurz je vhodný zejména pro studenty, kteří plánují ve své bakalářské práci analyzovat kvantitativní data (zejména v kontextu sociologických či psychologických témat). Kurz je koncentrován do tří bloků v týdenním intervalu. Vzhledem k praktickému rozměru kurzu bude předpokládána a vyžadována domácí příprava mezi jednotlivými bloky. Konkrétní termín konání kurzu bude domluven s přihlášenými účastníky na začátku semestru. Předběžně se bude jednat o tři páteční bloky během zkouškového období (leden-únor).
Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.09.2018)
Literatura
Doporučená:
  • Mareš, P., Rabušic, L., Soukup, P.. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno. 2015.
Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.09.2016)
Podmínky zakončení předmětu

- učast na všech třech blocích výuky (leden, viz rozvrh)

- plnění domácí přípravy mezi bloky

- závěrečná analytická práce

 

Pozn.: termíny konání blokové výuky budou domluveny na začátku semestru podle možností zapsaných studentů (s limitem prostorových možností fakulty)

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK