PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář k etnomuzikologickým tématům - YBA019
Anglický název: Ethnomusicological Issues - Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA11ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Mgr. Zita Skořepová, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.
Poslední úprava: Bargel Robert, Mgr. (17.06.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace je podmíněna pravidelnou prací v semináři a postupným plněním

dílčích kroků na přípravě konkrétní bakalářské práce. Nedostatečná aktivita ze strany studenta tak může vést k jeho

propuštění z diplomové péče. Do semináře se studenti zapisují po dohodě s vyučujícím.

Poslední úprava: Bargel Robert, Mgr. (17.06.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK