PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současný Blízký východ: vybrané problémy očima sociologie - YBA065
Anglický název: The Middle East: Current Issues from a Sociological Perspective
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář se zaměřuje na aktuální procesy a problémy odehrávající se na Blízkém východě, včetně arabských revolucí a problematiky tzv. islamismu (politický islám). Zvláštní důraz je kladen na rozbor procesu nerovnoměrné modernizace: demografická tranzice a mladá generace, rychlá urbanizace, mediální revoluce, expanze vzdělávacích systémů vs. nedostatečný ekonomický rozvoj a uzavřené politické systémy. Dále se seminář zaměřuje na dopady globalizace, mezinárodní migraci, změny politického diskurzu, vzestupu politického islámu a sociálních konfliktů. Kurz je zaměřen interdisciplinárně (historie, orientalistika, politologie), primární důraz je však kladen na sociologickou perspektivu.
Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (22.06.2015)
Metody výuky

Nepovinnou součástí kurzu je exkurze v Praze nebo Brně (bude upřesněno).

Počítá se také s využitím audiovizuálních materiálů ve výuce (krátké dokumentární filmy).

Poslední úprava: Bargel Robert, Mgr. (17.06.2014)
Sylabus

* Tématické okruhy:
1. Základní seznámení s islámem (pět pilířů) a vymezení regionu.
2. Politické systémy Blízkého východu a veřejné mínění.
3. Facebooková generace a demografická tranzice.
4. Expanze vzdělávacích systémů a vzdělanosti.
5. Rychlá urbanizace a politické důsledky.
6. Blízký východ a média (stará vs. nová, národní vs. regionální vs. globální).
7. Muslimové v České republice: historie, imigrace, integrace.
8. Muslimské komunity v Evropě: historie, imigrace, integrace.
9. Muslimské komunity v USA: historie, imigrace, integrace.
10. Současný blízkovýchodní terorismus (kvalitativní a kvantitativní výzkum)
11. "My" a "oni": Orientalismus a okcidentalismus (koncepce, empirická evidence)
12. Náměty na další četbu. Závěrečná diskuse.

* Povinná literatura:
ČERNÝ, K. Svět politického islámu. Politické probuzení Blízkého východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012 (vybrané kapitoly).

* Doporučená literatura:
BURUMA, I.; MARGALIT, A. Okcidentalismus. Západ očima nepřátel. Praha: NLN, 2005.
ESPOSITO,J.; MOGAHED,D. Who speaks for Islam?What a billion Muslims really think. Gallup Pres, 2007.
HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka, 2001.
INGLEHART, R.; WELZEL, CH. Modernization, cultural change, and democracy. Cambridge, 2005.
JUERGENSMEYER, M. The new cold war? Religious nationalism confronts the secular state. Berkeley:
University of Berkeley, 1993.
JUERGENSMEYER, M. Global rebellion. Berkeley: University of Berkeley, 2008.
JUERGENSMEYER, M. Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí. Brno: CDK, 2007.
KEPEL, G. Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět. Brno: Atlantis, 1996.
KEPEL, G. Jihad. The trail of political Islam. Cambridge: Harvard university press, 2002.
KEPEL, G. Fitna. Válka v srdci islámu. Praha: Karolinum, 2006.
KLARE, M. T. Resource wars. The new landscape of global conflict. Henry Holt&company, 2002.
KLARE, M. T. Blood and oil. Henry Holt and company, 2004.
KROPÁČEK, L. Islámský fundamentalismus. Praha: Vyšehrad, 1996.
KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1999.
KROPÁČEK, L. Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy.
Praha: Vyšehrad, 1999.
LEWIS, B. The crisis of Islam. New York: Modern library, 2003.
LEWIS, B. Kde se stala chyba? Praha: Volvox Globator, 2003.
MENDEL, M. Džihád. Brno: Atlantis, 2010.
ROY, O. Globalized Islam. Columbia university press, 2004.
SAID, E. Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008.
SCHULZE, R. Dějiny islámského světa ve 20. století. Brno: Atlantis, 2007.

Dokumentární film: Inside Mecca - National Geographic, 45 minut.

https://www.youtube.com/watch?v=zH3NCYykEGI

BBC - Middle East News:

http://www.bbc.com/news/world/middle_east

Poslední úprava: CERNYK/PEDF.CUNI.CZ (26.10.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK