PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Philosophy - YBE003
Anglický název: Introduction to Philosophy
Zajišťuje: Program Liberal Arts and Humanities (24-SHVAJ)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Třída: Courses unavailable to incoming students
Neslučitelnost : YBZB30000
Je prerekvizitou pro: YBE011
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Introduction to Philosophy is a compulsory course taken in the 1st semester of study. Students are required to write a mid-term paper and to pass an oral exam during the exam period. During the course, we will read, comment and discuss selected passages from the texts listed in different sets. Active participation in discussions is expected. Both the course and the exam are focused on reading and understanding primary philosophical texts. Other sources are welcomed only as long as one is able to distinguish between different interpretative perspectives.
Poslední úprava: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (17.09.2018)
Požadavky k zápisu - angličtina

This course is specifically designed for 1st grade students of Liberal Arts and Humanities programme, therefore on-line registration is disabled.

 

Poslední úprava: Švancarová Eva, Mgr. (18.08.2021)
Sylabus - angličtina

Class readings

1.       Introduction. 

2.       Plato: Phaedo 57a-72d

3.       Plato: Phaedo 72d-84b

4.       Aristotle: On the Soul I 1 (402a1-403b19)

5.       Aristotle: On the Soul II 1-3 (412a1-5a13)

6.       R. Descartes: Meditations on First Philosophy (1st and 2nd Meditation)

7.       R. Descartes: Meditations on First Philosophy (3rd Meditation)

8.       Aristotle: Nicomachean Ethics I 1-7 (1094a1-1098b8)

9.       Aristotle: Nicomachean Ethics II 1-6 (1103a14-1107a26)

10.   I. Kant: Groundworks of the Metaphysics of Morals (Introduction, part I)

11.   I. Kant: Groundworks of the Metaphysics of Morals (part II)

12.   D. Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding, sec. 1-3

13.   D. Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding, sec. 4-5

Poslední úprava: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (03.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

For the exam, there are three sets of primary philosophical literature arranged into thematic blocks. Each student is to pick one set of literature from the list and read at least three titles listed in it, paying special attention to main ideas and arguments of the authors.

 

List of sets of literature

1.       What is man?

a.       Aristotle: On the Soul, book I, chap. 1, books II-III

b.      Descartes, R.: Meditations on First Philosophy

c.       Locke, J.: An Essay concerning Human Understanding, book II, chap. XXVII (Of Identity and Diversity)

d.      Plato: Phaedo

 

2.       Freedom and action

a.       Aristotle: Nicomachean Ethics, books I-III

b.      Hume, D.: An Enquiry concerning the Human Understanding, section 8 (Of Liberty and Necessity)

c.       Kant, I.: Groundworks of the Metaphysics of Morals (Introduction, part 1-2)

d.      Mill, J. S.: Utilitarianism

 

3.       Knowledge and understanding

a.       Aristotle: Metaphysics, book I, chap. 1-3

b.      Descartes, R.: Meditations on First Philosophy

c.       Hume, D.: An Enquiry concerning the Human Understanding, section 1-8

d.      Plato: Meno

 

Poslední úprava: Synek Stanislav, Mgr., Ph.D. (13.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK