PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Úvodu do sociologie - YBA260
Anglický název: Introduction to Sociology - Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (75)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA21LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Korekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seminář doplňuje přednášky Úvodu do sociologie a zaměřuje se na rozvoj sociologického myšlení a interpretačních schopností studentů. Na základě četby odborných sociologických textů se studenti hlouběji seznámí s vybranými sociologickými tématy, ale budou mít i možnost promýšlet aktuální společenská témata v kontextu vybraných sociologických konceptů. Kurz je vhodný zejména (ale nikoliv výhradně) pro student, kteří se chtějí v dalším stadium profilovat v sociologii či jiných společenských vědách.
Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (17.09.2017)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou pro splění kurzu je:

1) četba zadaných textů na každou hodinu semináře;

2) odevzdávání příprav před hodinou;

3) aktivní účast na semináři

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.09.2017)
Sylabus

Na semináři se budeme věnovat textům, které budou vhodně doplňovat paralelně probíhající přednášky Úvodu do sociologie.

Seznam čtené literatury bude k dispozici na začátku semestru.

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (12.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK