PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář komunikativního modulu - YBJ063
Anglický název: Department of Languages - Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Irma Hvorecká, Ph.D.
Mgr. Lily Císařovská
Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů komunikativního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.
Poslední úprava: Císařovská Lily, Mgr. (10.02.2016)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace je podmíněna pravidelnou prací v semináři a postupným plněním dílčích kroků na přípravě konkrétní bakalářské práce. Nedostatečná aktivita ze strany studenta tak může vést k jeho propuštění z diplomové péče. Do semináře se studenti zapisují po dohodě s vyučujícím.

Doporučená literatura se řídí tématem bakalářské práce, na které student pracuje. Všestranně užitečná však může být tato příručka: Meško, D., Katuščák D., Findra, J. et. al.: Akademická příručka. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2006.

Poslední úprava: Císařovská Lily, Mgr. (10.02.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK