PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář k psychologickým tématům - YBA062
Anglický název: Psychological Issues - Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci pod vedením některé z vyučujících. Seminář vytváří nezbytné teoretické opory pro zpracování zadané bakalářské práce.
Poslední úprava: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace je podmíněna pravidelnou prací v semináři a postupným plněním
dílčích kroků na přípravě konkrétní bakalářské práce. Nedostatečná aktivita ze strany studenta tak může vést k jeho
propuštění z diplomové péče. Do semináře se studenti zapisují ideálně po dohodě s vyučujícím. Seminář není vhodný pro studenty, kteří ještě nemají zadanou bakalářskou práci a nepracují na jejím zpracování. 

Poslední úprava: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK