PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie spotřeby - YBA193
Anglický název: Sociology of Consumption
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz se zaměřuje na představení témat a přístupů sociologie spotřeby. Pozornost bude věnována především způsobům analýzy spotřební chování (od suverénního spotřebitele přes manipulované potřeby až po studium spotřebních praktik), souvislostem mezi spotřebou, identitou a vkusem, a významem studia životního stylu a spotřeby v širších sociologických souvislostech (např. sociální nerovnosti).
Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (07.02.2016)
Metody výuky

Kurz kombinuje přednáškový výklad (osm hodin) a seminární diskuze (čtyři hodiny). Na semináři budou diskutována témata rozvíjející teze představené na přednáškách. Součástí přípravy na semináře je četba zadaných textů.

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (19.02.2017)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou přístupu k atestaci je aktivní účast na čtyřech seminářích, které se konají během semestru (termíny viz úvodní hodina).

Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (19.02.2017)
Sylabus

V kurzu bude pozornost věnována těmto tématům:

  1. Vývoj kapitalismu a role spotřeby
  2. Teorie spotřebního jednání - suverenní spotřebitel
  3. Teorie spotřebního jednání - potřeby a manipulace
  4. Teorie spotřebního jednání - spotřební praktiky
  5. Politiky spotřeby - konzumní společnost
  6. Politiky spotřeby - komodifikace
  7. Politiky spotřeby - kontext spotřeby
  8. Spotřeba, životní styl a sociální nerovnosti
Poslední úprava: Špaček Ondřej, Mgr. et Mgr., Ph.D. (19.02.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK