PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologická imaginace aneb představení vybraných sociálních témat na základě sociologických konceptů a teorií - YBA071
Anglický název: Sociological Imagination
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Zaujala vás v rámci úvodních kurzů sociologie? Tento kurz je určen těm, kteří se chtějí dovědět více o sociologii jako vědní disciplíně, porozumět více společnosti a člověku v ní a rozvinout svou sociologickou imaginaci při čtení a diskusi textů předních sociologů. V kurzu bude věnována pozornost také tomu, jak číst odborný text, psaní odborné statě v anglosaském stylu, zásadám publikační etiky. Poznatky z kurzu mohou studenti také využít při ústní zkoušce SVIP. Texty kurzu jsou součástí této zkoušky. Kurz bude probíhat formou krátké přednášky, na kterou bude navazovat seminář, kde budou diskutovány předepsané texty. Prosím, přineste si na každou hodinu text s vašimi poznámkami a otázkami k tomuto textu.
Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (21.09.2016)
Metody výuky
Kurz bude probíhat formou krátké přednášky, na kterou bude navazovat seminář, kde budou diskutovány předepsané texty.

 Materiály a další informace ke kurzu jsou zveřejněny v moodlu.

 Podmínky absolvování kurzu

-       čtení povinných textů

-       aktivní účast na na diskusi v rámci seminářů o přečtených textech

-       vypracování odborné stati na závěr kurzu s využitím literatury, která byla diskutována v rámci kurzu

Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (04.10.2016)
Sylabus

Témata, povinná literatura kurzu a časový plán kurzu

 

1. téma – 4.10.2016

 

Úvod do kurzu

Sociologie jako vědní obor společenských věd

Jak číst odborný text

 

 

2. téma – 11.10.2016

 

Sociologická imaginace (C.W.Mills)

 

Literatura:

Mills, C.W. 2002: Sociologická imaginace. Praha: Slon.

Kap. 1 (s.7-31)

 

 

3. Téma – 18.10.2016

Člověk ve společnosti

 

Literatura

Berger, P.L. 2003: Pozvání sociologie. Barrister & Principál, s.73-97 (kap. Sociologická perspektiva – člověk ve společnosti)

 

4. téma -25.10.2016

Člověk ve společnosti: R. Merton, sociální struktura

 

Literatura

Merton, R. 2000: Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon, s. 132-147 (kap. Sociální struktura a anomie)

 

5. téma – 1.11.2016

Člověk ve společnosti: P.Berger, T.Luckmann, instituce

 

Literatura:

Berger, P. a Luckmann, T. 1999: Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 81-104.

 

6. téma – 8.11.2016

Společnost v člověku

 

Literatura:

Berger, P.L. 2003: Pozvání sociologie. Barrister & Principál, s. 99-115 (kap. Sociologická perspektiva – společnost v člověku).

 

 

7. téma - 15.11.2016

Společnost v člověku: P.Berger, T.Luckmann, sociální identita

 

Literatura

Berger, P. a Luckmann, T. 1999: Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 170-180 (kap. Teorie identity)

 

8. téma – 22.11.2016

Společnost v člověku:  E.Goffman, osobní identita

 

Literatura

Goffman, E. 2003: Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: Slon, s. 69-87.

 

9. téma – 29.11.2016

 

V jaké společnosti žijeme? Post/Modernita a její současné formy

 

Literatura:

Harrington, A. a kol. 2006: Moderní sociální teorie. Praha: Portál, s. 337-383 (kap. Modernita a postmodernita: I. část,

 

10. téma – 6.12.2016

 

Z. Bauman – tekutost modernity

 

Literatura:

Bauman, Z. (2002): Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta, s. 9-30.

 

 

11.  téma – 13.12.2016

 

U. Beck – riziková společnost

 

Literatura:

Beck, U. (2004): Riziková společnost. Praha: Slon.

  

12. téma – 20.12.2016

 

A. Giddens – o reflexivitě v moderní společnosti

 

Literatura:

Giddens, A. 1998: Důsledky modernity. Praha: Slon, s. 11-52 (kap. I).

 

 

Veškeré studijní materiály a informace ke kurzu najdete v Moodlu FHS.

Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (21.09.2016)
Vstupní požadavky

Podmínkou zápisu je úspěšné absolvování Úvodu do sociologie. 

Poslední úprava: Šťovíčková Jantulová Magdaléna, Mgr. (22.09.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK