PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k elementárním tématům nových médií - YBA217
Anglický název: Seminar in Elementary Issues of New Media
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vítězslav Slíva
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Na tomto semináři se studenti seznámí se základními texty, které se zabývají problematikou nových médií ale také proměnami společnosti, které s novými médii a komunikačními technologiemi souvisí. Texty se zabývají přeměnou společenských institucí a vzrůstající důležitostí informací v dnešní době. Další z textů se pak zaměřují na konkrétní vlastnosti nových médií, či jejich vlastnosti a jevy. Důležité je propojení médií a modernity; kurz by tak měl sloužit také jako propojení otázek, které se týkají technologického vývoje a jeho vlivu na soudobou společnost.
Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (14.07.2016)
Podmínky zakončení předmětu

Na semináři vždy bude diskutovaný text z minulého týdne. Studenti mají za úkol k textu vypracovat abstrakt a zodpovědět otázky, které se konkrétních textů týkají. Nutná je účast alespoň na osmi seminářích. Písemné podklady pak poslouží k vytvoření výsledné známky.

Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (14.07.2016)
Studijní opory

Studijní texty:

Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting

Beck, Ulrich. 1992. Risk Society

Giddens, Anthony. 1991. The Consequences of Modernity

Manovich Lev. How to Represent Information Society?, Miltos Manetas, Paintings from Contemporary Life

Castells, Manuel. The Rise of the Network Society.

Webster, Frank. Theories of the Information Society 1995

Poe, Marshall. A History of Communications: Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet

Brown, Philip; Lauder, Hugh (2000). "Collective intelligence". In S. Baron, J. Field & T Schuller. Social Capital: Critical Perspectives

Gane, Nicholas. New Media The Key Concepts

Manovich, Lev. The langure of new media

Turkle, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet

Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (14.07.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK