PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář k politologickým tématům - YBAD109ZI
Anglický název: Politological Issues - Thesis Preparation
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAD109ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : YBZB30000
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seminář pouze pro studenty, kterým vyučující vede diplomovou (bakalářskou či magisterskou) práci v oblasti politologie. Studenti se dozví, jak má vypadat diplomová práce a její jednotlivé části, jakým způsobem odkazovat, uvádět literaturu a podobně. Zároveň zde probíhají individuální konzultace, a to v (případné) přítomnosti ostatních. Velmi cenná je rovněž výměna zkušeností a informací mezi studenty navzájem.
Poslední úprava: Skovajsa Marek, doc. PhDr., M.A., Ph.D. (20.09.2016)
Sylabus

Neúčast na tomto semináři může být důvodem propuštění studenta z

diplomové péče.

Poslední úprava: Bargel Robert, Mgr. (17.06.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK