PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza 2 - NMMA102
Anglický název: Mathematical Analysis 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: letní s.:4/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMMA101
Neslučitelnost : NMAA002
Záměnnost : NMAA002
Je prerekvizitou pro: NMMA261, NMMA301, NMMA263
Je záměnnost pro: NMAA002
Ve slož. prerekvizitě: NMAG204, NMAG211, NMAG212, NMFM204, NMFM205, NMMA201, NMMA202, NMMA203, NMMA204, NMMA205, NMNM201, NMSA336
Ve slož. korekvizitě pro: NMSA211
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Druhá část čtyřsemestrálního kursu matematické analýzy pro bakalářské obory Obecná matematika a MMIB.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (23.12.2022)

Podrobné požadavky pro zápočet a zkoušku budou uvedeny na stránce přednášejícího.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (23.12.2022)

ZÁKLADNÍ LITERATURA

zápisky z přednášek, text k přednášcena stránce přednášejícího, text rozpracovaných skript na stránce přednášejícího

V. Jarník: Diferenciální počet I, Academia 1984

V. Jarník: Diferenciální počet II, Academia 1984

B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment 2003

J. Milota: Matematická analýza I, 1. a 2. část (skriptum), MFF UK 1978

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress 2006

DOPLŇKOVÁ LITERATURA

J. Čerych a kol.: Příklady z matematické analýzy V (skriptum), MFF UK 1983

P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2.-4. semestr, Matfyzpress 2006

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum), MFF UK 1982

I. Netuka, J. Veselý: Příklady z matematické analýzy III (skriptum), MFF UK 1977

W. Rudin: Principles of mathematical analysis, McGraw-Hill 1976

Metody výuky
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (23.12.2022)

Přednáška i cvičení probíhají presenčně. Přednášky nebudou nahrávány ani streamovány.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (19.02.2020)
Číselné řady

(a) Základní pojmy: konvergence a divergence, nutná podmínka, harmonická řada.

(b) Kritéria konvergence: srovnávací a limitní srovnávací kritérium, Cauchyovo, d'Alembertovo, Leibnizovo.

(c) Riemannova věta o přerovnání bez důkazu.

(d) Cauchyův součin řad, Mertensova věta.

(e) Řady s komplexními členy, komplexní exponenciála.

Integrál

(a) Základní vlastnosti primitivních funkcí, aritmetika, věty o substituci, Darbouxova vlastnost derivace, integrace per partes.

(b) Integrace racionálních funkcí, některé užitečné substituce.

(c) Riemannův integrál: základní vlastnosti, Newtonova-Leibnizova formule.

(d) Newtonův integrál: metody výpočtu, substituce, per partes.

(e) Konvergence Newtonova integrálu: srovnávací kritérium, věty o střední hodnotě.

(f) Aplikace určitého integrálu: délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa, integrální kritérium konvergence číselných řad.

Obyčejné diferenciální rovnice

(a) Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými.

(b) Lineární diferenciální rovnice 1. řádu.

(c) Lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.

(d) Soustavy rovnic: Peanova věta, Picardova věta (obě bez důkazu).

(e) Soustavy lineárních rovnic, fundamentální systém, řešení soustav s konstantními koeficienty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK