PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza 4 - NMMA204
Anglický název: Mathematical Analysis 4
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : {Aspoň jedna analýza 1. roč.}
Korekvizity : NMMA201
Neslučitelnost : NMAA004, NMMA202
Záměnnost : NMAA004, NMMA202
Je záměnnost pro: NMMA202
Ve slož. prerekvizitě: NMMA331, NMMA342
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního kursu matematické analýzy pro bakalářský program Obecná matematika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (28.01.2024)

Podrobné informace o podmínkách pro získání zápočtu a zkoušky jsou uvedeny na stránce přednášejícího, vizte https://www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/2023-2024-LS-pozadavky.pdf

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (28.01.2024)

Základním zdrojem pro studium jsou poznámky z přednášek a rozpracovaná skripta z matematické analýzy, obojí je uvedeno na stránce přednášejícího.

Kromě toho lze použít další literaturu, například

V. Jarník: Diferenciální počet II, Academia 1984

V. Jarník: Integrální počet I, II, Academia 1984

L. Zajíček: Vybrané partie z matematické analýzy pro 2. ročník, Matfyzpress 2007

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress 2013

P. Holický, O.Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. až 4. semestr, Matfyzpress 2006

B. P. Demidovič: Sbírka úloh z matematické analýzy, Fragment 2003

W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill 1964

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum)

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (28.01.2024)

Stejnoměrná konvergence posloupností a řad.

Mocninné řady.

Absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací.

Fourierovy řady.

Metrické prostory (separabilní prostory, totálně omezené prostory a souvislé prostory).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK