PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Matematická analýza 4 - NMMA204
Anglický název: Mathematical Analysis 4
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : {Aspoň jedna analýza 1. roč.}
Korekvizity : NMMA201
Neslučitelnost : NMAA004, NMMA202
Záměnnost : NMAA004, NMMA202
XP//Ve slož. prerekvizitě: NMMA301, NMMA331, NMMA342
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního kursu matematické analýzy pro bakalářský program Obecná matematika.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

Zápočet bude za 2-3 zápočtové písemky během semestru. Pokud student nenapíše některou písemku na požadovaný počet bodů, může body získat za kombinaci opravná písemka/účast/aktivita na cvičeních/domácí úkoly. Přesné podmínky stanoví cvičící. Typické bude, že pokud má student dostatečnou účast a nenapíše zápočtovou písemku, tak si může napsat opravnou písemku.

Zkouška má písemnou a poté ustní část. Forma zkoušky a bodový systém jsou detailněji popsány na homepage vyučujícího http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hencl/zkouska4.pdf .

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

Základní:

V. Jarník: Diferenciální počet II

V. Jarník: Integrální počet I,II

V. Jarník: Matematická analýza pro 3. semestr (skriptum)

L. Zajíček: Vybrané partie z matematické analýzy pro 2. ročník

J. Čerych a kol.: Příklady z matematické analýzy V (skriptum)

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník

P. Holický, O. Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy

Doplňková:

S. Fučík, J.Milota: Matematická analýza II (skriptum)

B. P. Demidovič: Sbornik zadač i upražnenij po matematičeskomu analizu

W. Rudin: Principles of Math. Analysis (existuje ruský překlad)

W. Rudin: Real and complex analysis (český překlad: Analýza v reálném a komplexním oboru)

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

Stejnoměrná konvergence posloupností a řad.

Mocninné řady.

Absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací.

Fourierovy řady.

Metrické prostory (separabilní prostory, totálně omezené prostory a souvislé prostory).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK