PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Geometrie 1 - NMAG211
Anglický název: Geometry 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}, {Aspoň jedna analýza 1. roč.}
Neslučitelnost : NMAG204
Záměnnost : NMAG204
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)
Povinný kurs pro programy OM a MIT, povinně volitelný pro MOD. Úvodní seznámení s geometrií.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)

M. K. Bennett, Affine and Projective Geometry,Wiley, 1995.

L. Boček, M. Sekanina: Geometrie I, SPN Praha, 1986.

L. Boček, M. Sekanina: Geometrie II, SPN Praha, 1988.

M. Lávička: Geometrie 1 a 2, ZČU Plzeň, 2006.

M. Henle, Modern Geometries: Non-Euclidean, Projective, and Discrete Geometry, Pearson 2001.

R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)

Afinní a eukleidovská geometrie.

Grupy eukleidovských a afinních transformací.

Projektivní geometrie.

Diferenciální geometrie křivek.

Křivkový integrál 1. a 2. druhu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK