PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geometrie 1 - NMAG211
Anglický název: Geometry 1
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~sir/index.php?stranka=vyuka
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Prerekvizity : {Aspoň jedna lineární algebra}, {Aspoň jedna analýza 1. roč.}
Neslučitelnost : NMAG204
Záměnnost : NMAG204
Je neslučitelnost pro: NMAG204
Je záměnnost pro: NMAG204
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)
Povinný kurs pro programy OM a MIT, povinně volitelný pro MOD. Úvodní seznámení s geometrií.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (19.10.2022)

Zápočet bude udělen za řádné odevzdání všech 5 domácích úkolů. Zápočet nelze opakovat a jeho získání je nutnou podmínkou ke zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)

M. K. Bennett, Affine and Projective Geometry,Wiley, 1995.

L. Boček, M. Sekanina: Geometrie I, SPN Praha, 1986.

L. Boček, M. Sekanina: Geometrie II, SPN Praha, 1988.

M. Lávička: Geometrie 1 a 2, ZČU Plzeň, 2006.

M. Henle, Modern Geometries: Non-Euclidean, Projective, and Discrete Geometry, Pearson 2001.

R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (30.11.2020)

Zkouška bude probíhat písemnou formou. Bude obsahovat početní část, sestávající z příkladů podobných těm, které byly počítány na cvičeních. V teoretické části budou zkoušeny definice, věty a důkazy podle předem daného seznamu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)

Afinní a eukleidovská geometrie.

Grupy eukleidovských a afinních transformací.

Projektivní geometrie.

Diferenciální geometrie křivek.

Křivkový integrál 1. a 2. druhu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (22.06.2021)

Základy lineární algebry a matematické analýzy, zběhlost ve středoškolské analytické geometrii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK