PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika ve financích a pojišťovnictví - NMFM205
Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : {Aspoň jedna analýza nebo kalkulus 1. roč.}
Neslučitelnost : NMFM437, NMFM438
Je neslučitelnost pro: NMFM438, NMFM437
Je záměnnost pro: NMFM438, NFAP004, NMFM437
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika. Předmět seznámí posluchače se základy finanční a pojistné matematiky. Důraz je kladen na praktické finanční a pojistné výpočty či kalkulace používané v domácí a zahraniční praxi (především v bankách a pojišťovnách, ale i v každodenním životě).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Posluchači by měli zvládnout základní postupy současné finanční a pojistné matematiky včetně řešení jednoduchých úloh z finanční a pojistné praxe.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (13.10.2021)

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky dle sylabu s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha 2015 (2.vydání) (také anglicky: Practical Guide to Financial and Insurance Mathematics. Ekopress, Praha 2020).

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006 (také anglicky: Financial and Insurance Formulas. Springer, Heidelberg 2010).

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání).

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

1. Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.

2. Krátkodobé cenné papíry (směnky, pokladniční poukázky, kontokorent).

3. Složené úročení a diskontování, spojité a náhodné úročení. Inflace, reálná úroková míra.

4. Časová hodnota peněz, systémy finančních toků, investiční pravidla.

5. Finanční důchody (anuity, perpetuity, odložené).

6. Umořování dluhu.

7. Dluhopisy (typy, cena, výnosová křivka, durace).

8. Akcie (cena, analýza akciových kursů, akciové indikátory, odběrní práva).

9. Termínové obchody, finanční deriváty (forwardy, futures, swapy, opce).

10. Spekulace s cennými papíry, burzy, akciové indexy.

11. Finanční riziko, analýza portfolia, diverzifikace, model CAPM.

12. Klasifikace pojištění.

13. Úmrtnostní tabulky, komutační čísla.

14. Základní výpočty v životním pojištění.

16. Základní výpočty v neživotním pojištění.

15. Penzijní pojištění.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Základní znalost matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK