PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu občanské právo procesní - HP0018
Anglický název: Diploma seminar I - Civil Procedure
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : HP0281, HP0282, HP0285, HP1000, HS0206, HS1005
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0004, HP0014, HP0008, HP0012, HP0035, HP0009, HP0015, HP0030, HP0034, HP0016
Soubory Komentář
stáhnout Ds_obecná_informace_2017-2018.docx
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (16.10.2017)

 

Pokyny pro diplomové semináře, odevzdávání diplomových prací a konání I. a II. části státních závěrečných zkoušek neleznete v přiloženém souboru, popř. v dokumentech katedry. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK