PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0206
Anglický název: Civil Procedure - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Je korekvizitou pro: HP0018
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pokyny k I. a II. části SZK.docx JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (02.10.2017)

Zkouškové otázky:

01. Postavení soudců, nezávislý a zákonný soudce

02. Advokát a notář v civilním procesu

03. Civilní proces – druhy a prameny

04. Právo na spravedlivý proces

05. Sporné řízení – dispoziční a projednací princip

06. Koncentrace řízení – procesní povinnosti účastníků

07. Nesporné řízení

08. Účastníci sporného řízení, procesní nástupnictví

09. Žalobní právo, žaloba, druhy žalob

10. Přípravné jednání, kvalifikovaná výzva, jednání

11. Pojem a předmět procesního dokazování

12. Role soudu a účastníků při dokazování – břemeno tvrzení a důkazní břemeno

13. Druhy rozsudků v civilním řízení

14. Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí

15. Prejudiciální otázka

16. Opravná řízení – apelace, kasace

17. Dovolání

18. Incidenční žaloby ve vykonávacím, exekučním a insolvenčním řízení

19. Účel a průběh insolvenčního řízení

20. Způsoby vymáhání peněžitých plnění ve vykonávacím a exekučním řízení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK