PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo - HP0007
Anglický název: Diploma seminar I. - Business Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Korekvizity : HP0291, HP0292, HP0296, HP3000, HS0207, HS1006
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Anotace
Předmět „Diplomový seminář“ je povinně volitelným předmětem, který souvisí s psaním diplomové práce. Předmět se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část spočívá v absolvování přednášek, které jsou organizovány katedrou. Na těchto přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pravidly pro psaní diplomových prací, která platí v rámci studijního programu na PF UK, a se způsobem, jakým mají diplomovou práci psát. Důležitým prvkem je upozornění studentů na citační normy a zákaz plagiarismu a ghostwritingu.
Praktická část diplomového semináře je vedena vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
Metody výuky

Účast lze (s ohledem na obdobný charakter diplomových seminářů) splnit také prostřednictvím účasti na diplomovém semináři z MPS a PMO (HP0030) dne 14. 3. 2024 od 10:00 v místnosti č. 38.

Poslední úprava: Hurychová Klára, JUDr., Ph.D. (08.01.2024)
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK