PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva - HP0002
Anglický název: Diploma Seminar I - Theory of Law
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Korekvizity : HP0681, HP0682, HS0203, HS1002
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0015, HP0036, HP0037, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0034
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)
Diplomový seminář z teorie práva seznamuje diplomanty s požadavky na vypracování a obhajobu diplomové práce. Zahrnuje výklad vedoucího semináře v trvání přibližně dvou vyučovacích hodin a následnou diskusi nad předneseným.
Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Kateřina Žáková (09.02.2022)
V případě distanční výuky proběhne seminář na MS Teams
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)

Není předepsána zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)

1. Účel diplomové práce
2. Parametry zpracování diplomové práce
a) styl zpracování
b) práce s prameny a literaturou
c) formální a technické aspekty
3. Odevzdání a obhajoba práce

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (26.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (30.01.2018)

Není předepsána žádná literatura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK