PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu státověda - HP0035
Anglický název: Diploma seminar I - Theory of State
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Korekvizity : HP1161, HP1171, HP1172, HS0204, HS1016
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0014, HP0037, HP0038, HP0034, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0036
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (30.03.2018)
Tento seminář je určen k přípravě řádné diplomové práce.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (30.03.2018)

Státověda jako vědní obor je východiskem pro studium ústavního práva, neboť zkoumá a klasifikuje to, co ústavní právo popisuje a vytváří – tedy stát.

 

Předmětem zkoumání státovědy je v prvé ředě stát jako právní subjekt zvláštního druhu, ale dále také formy jeho uspořádání, vztah stát-občan a také ideové základy ovlivňující vědu o státě.

 

Státověda je společensko-vědním oborem čerpajícím z poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie a mnoha dalších. V těchto vztazích je vymezena předmětem svého zájmu, a sice státem.

 

Cílem výuky není pouze naučení určitých pojmů, ale prostřednictvím jejich osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje a to prtostřednictívm samostatné diplomové práce. 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK