PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo veřejné - HP0015
Anglický název: Diploma seminar I - Public International Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Korekvizity : HP0851, HP0852, HS0209, HS1008
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)
Témata diplomových prací jsou vyvěšena na nástěnce katedry a v dokumentech na stránkách katedry, další - individuální - témata jsou možná po konzultacích s konkrétním vyučujícím.

Diplomové práce se zadávají do konce 9. semestru!

Diplomový seminář se sestává ze tří setkání. Úvodní seminář je pro všechny diplomanty, další jsou individuální. První individuální setkání se koná nad rozpracovanou osnovou (zahrnuje název, cíl práce, obsah, seznam zdrojů, metody, atd.)!
Další pak podle potřeby (kupříkladu nad pracovní verzí před formálním odevzdáním).

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)
Povinná:
  • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2008.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Aktivní účast – 100 %.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Datum výuky stanovuje katedra.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. (29.03.2018)

Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce poté, co student splní požadavky diplomového semináře, tj. účastní se úvodního společného semináře (zde je zapisována docházka) a poté dvou setkání s vedoucím diplomové práce.  

Podíl garanta na výuce činí 80 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK