PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie - HP0003
Anglický název: Diploma seminar I - Political Science
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Korekvizity : HP0631, HP0681, HP0682, HS0203, HS1018
Neslučitelnost : HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0030, HP0002, HP0018, HP0007, HP0020, HP0005, HP0004, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0016
Anotace
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (09.12.2015)

Diplomový seminář je povinný pro diplomanty katedry politologie a sociologie. Sestává ze tří částí. První je kolektivní metodologické školení, resp. úvod do akademického psaní, které probíhá pod vedením JUDr. Jany Ondřejkové, Ph.D.ve dvou termínech během každého semestru. Zájemci nechť kontaktují JUDr. Ondřejkovou (ondrejko@prf.cuni.cz). Druhou jsou individuální konzultace diplomanta s vedoucím diplomové práce, případně i dalšími učiteli. Třetí je prezentace tezí diplomové práce, případně už výrazněji rozpracované diplomové práce na vědeckém semináři katedry. Na základě splnění těchto povinností je přiznány kredity.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Sylabus je zveřejněn na nástence na fakultě i na Facebookové stránce katedry.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Zápočet bude udělen na základě splnění povinností popsaných v anotaci předmětu.

Studijní opory
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (07.01.2015)

Tipy na literaturu obdrží student od svého vedoucího práce, případně od dalšího člena katedry, na kterého se obrátí. Zejména vedoucí katedry je v tomto ohledu zdroj značně fundovaný.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK