PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí - HP0014
Anglický název: Diploma Seminar I - Envrionmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : HP0391, HP0392, HS0216, HS1014
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0004, HP0008, HP0012, HP0035, HP0034, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK