PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí - HP0014
Anglický název: Diploma Seminar I - Envrionmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Korekvizity : HP0391, HP0392, HS0216, HS1014
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0013, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0034
Anotace
Poslední úprava: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D. (17.09.2023)
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce. Výuka předmětu je organizovaná jednou za semestr. Podmínkou pro absolvování předmětu je účast na přednášce v termínu stanoveném Katedrou práva životního prostředí a konzultace s vedoucím diplomové práce.

Ve výjimečných případech lze studentům se souhlasem vedoucího katedry a garantky předmětu umožnit konání diplomového semináře individuálně formou konzultace s vedoucím diplomové práce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (03.02.2023)

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co student absolvuje diplomovou přednášku a první konzultaci s vedoucím DP.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (01.02.2023)

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK