PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu finanční právo - HP0013
Anglický název: Diploma seminar I - Financial Law
Zajišťuje: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Korekvizity : HP0131, HP0132, HS0215, HS1013
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0003, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0004, HP0014, HP0008, HP0012, HP0035, HP0034, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZS 2018 Diplomový seminář (HP 0013).pdf Informace o předmětu JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)
Předmět „Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo“ je povinně volitelným předmětem, který je určen studentům, kteří mají zadanou diplomovou práci na katedře finančního práva a finanční vědy.
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jaká platí pravidla pro diplomové práce a jakým způsobem mají diplomovou práci psát.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Obecná pravidla

1.      Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo si na katedře finančního práva a finanční vědy zapisují studenti, kteří si na této katedře zadali téma diplomové práce.

2.      Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo je zakončen kolokviem, které je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

3.     Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo si lze zapsat v zimním nebo letním semestru.

4.      Za úspěšné složení kolokvia z předmětu Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo získá student 6 kreditů.

5.      K získání kolokvia je potřeba se zúčastnit úvodní přednášky, a poté získat kolokvium od vedoucího diplomové práce.

Úvodní přednáška

6.      Na úvodní přednášce jsou studenti seznámeni se základními informacemi týkajícími se zadání, vypracování, odevzdání a obhajoby diplomové práce.

7.      Úvodní přednáška se koná ve zkouškovém období.

8.      Na úvodní přednášku se studenti přihlašují přes studijní informační systém.

Kolokvium od vedoucího diplomové práce

9.      Předpokladem pro získání kolokvia od vedoucího diplomové práce je účast na úvodní přednášce.

10.   Vedoucí diplomové práce udělí kolokvium jen tomu, kdo předloží

         a)  nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím diplomové práce, nebo

         b)  soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ.

 

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Předmět Diplomový seminář I z tematického okruhu finanční právo zahrnuje tato témata:

- předpisy k diplomovým pracím

- zadání diplomové práce

- změna tématu diplomové práce

- rozsah a náležitosti diplomové práce

- vlastní text diplomové práce

- rešerše zdrojů

- citace

- plagiátorství

- odevzdání diplomové práce

- posudky na diplomovou práci

- obhajoba diplomové práce

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné části státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Výuka v tomto předmětu neprobíhá. Podíl garanta na výuce není možné určit.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. (11.02.2019)

Internetové zdroje:

1.     http://www.radimbohac.cz/diplomovy-seminar

2.     https://www.citace.com/ (zdroj je pouze ilustrativní a neslouží ke generaci přesných citací)

3.     http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK