PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu ústavní právo - HP0009
Anglický název: Diploma seminar I - Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Korekvizity : HP1161, HP1171, HP1172, HS0204, HS1003
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (30.03.2018)
Diplomový seminář slouží k přípravě řádné diplomové práce.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. (30.03.2018)

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.

Cílemdiplomového semináře není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje a to prostřednictvím diplomové práce.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK