PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu trestní právo - HP0006
Anglický název: Diploma seminar I - Criminal Law
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Korekvizity : HP0761, HP0762, HP0763, HP0765, HS0213, HS1011
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Diplomový seminář .docx Martina Bárová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (16.09.2022)
Předmět je povinně volitelným předmětem pro zpracování diplomové práce.
Předmět spočívá (i) v absolvování společného semináře, v rámci kterého budou představeny základní pravidla
akademické práce a (ii) odevzdání shrnutí literatury a teorie v rozsahu alespoň 10 NS a detailní osnovy diplomové práce
vedoucímu diplomové práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.09.2022)

1.         Kolokvium uděluje studentovi garant předmětu, do SISu jej zapisuje sekretář/sekretářka katedry trestního práva na jeho pokyn poté, co student (i) absolvoval společný seminář, a (ii) předloží na sekretariát katedry pracovní verzi své diplomové práce, která obsahuje shrnutí literatury a teorie v rozsahu alespoň 10 NS a detailní osnovu diplomové práce, přičemž tento dokument bude podpisem stvrzen vedoucím diplomové práce.

2.         Studentovi není kolokvium uděleno, pokud neabsolvoval společný seminář či pokud nepředloží pracovní verzi své diplomové práce podpisem potvrzení vedoucím diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (16.09.2022)

Předmět je vyučován nárazově několikrát v průběhu akademického roku. Termín diplomového semináře bude oznámen s několikatýdenním předstihem katedrou. Obsahem bude výuka základních akademických dovedností, zejména metody výzkumu, rešerše literatury, citování, citační normy a etická stránka výzkumu.

Bude-li umožněna virtuální účast, bude umožněna pouze studentům absolvujícím zahraniční pobyt a studentům nemocným.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Martina Bárová (09.02.2021)

Vážení studenti,

 

vzhledem k častým dotazům ohledně zápisu Diplomového semináře Vás odkazuji na informace zápisu předmětů na stránkách fakulty pod magisterským studiem.

 

Klauzurní práce a diplomové semináře

..diplomové semináře je možné si zapisovat v průběhu celého akademického roku. K přihlášení se na zkoušku nebo klauzurní práci je však třeba vyčkat na potvrzení studijním oddělením, tedy změnu z předběžného zápisu na závazný zápis.

Při zápisu diplomových seminářů je třeba zapsat i příslušné části státních zkoušek.  tzn. společně se zapsáním Diplomového semináře si zapíšete i 1. a 2. část státní zkoušky.

Kódy SZK naleznete v seznamu rekvizit u diplomového semináře.

Studijní oddělení provádí potvrzení zápisu KLP a diplomových seminářů jednou týdně v termínech potvrzení zápisu klauzurních prací, v případě že se daném týdnu KLP nepotvrzují provede studijní oddělení potvrzení zápisu ve čtvrtek dopoledne.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (19.09.2022)

Bude sdělena na semináři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK