PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ústavní právo a státověda II - HP1172
Anglický název: Constitutional Law and Theory of State II
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 117
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Korekvizity : HP1161, HP1171
Je korekvizitou pro: HP0701, HP0641, HP0761, HP0292, HP0281, HP0009, HP0035
Je prerekvizitou pro: HP2015, HP1881, HV3603, HV1480, HP0741, HP3621, HP1191
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Literatura
Poslední úprava: KLOFANDO (14.03.2007)

Povinná:
 • Václav Pavlíček a kolektiv: . Ústavní právo a státověda, II.díl, část 1. Linde, Praha . 2001.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. díl, část 2., Linde, Praha 2004.
 • Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek: Ústavní systém České repu. základy českého ústavního práva, Prospektrum, 4. vydání, Praha 2002. .
 • Václav Pavlíček, Jiří Hřebejk: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 1. díl,Ústavní systém, Linde, 2. vydání, Praha 1998.
 • Václav Pavlíček a kolektiv: Ústava a ústavní řád České republiky . Komentář, 2. díl , Práva a svobody, Linde, 2. vydání, Praha 2002.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti , úvahy a polemiky, . 1.Český stát a Němci, Karolinum, Praha 2004.
 • Václav Pavlíček: O české státnosti - úvahy a polemiky, . 2. O právech, svobodách a demokracii, Karolinum, Praha 2002.
 • Ján Gronský: Komentované dokumenty k ústavním dějinám . Československa I., 1914 ? 1945, II., 1945 , 1960, III., 1960 ,1989,. Karolinum, Praha 2005 - 2006.
 • Ján Gronský: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa . IV., 1989 ? 1992. Karolinum, Praha 200.
Doporučená:
 • Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základ. ČR., MU a nakladatelství Doplněk, 4. vydání, Brno, 2003.
 • Jan Wintr: Principy českého ústavního práva . (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006..
 • Josef. Blahož, Karel Klíma, Josef Skála: Ústavní právo . Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003.
 • Vladimír Sládeček, Vladimír Mikule, Jindřiška Syllová:. Ústava České republiky ? komentář. C. H. Beck, Praha 2007. .
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Alena Votýpková (04.04.2016)

Constitutional Law focuses on interpretation of the Constitution as the basic law of the state and on the origins of individual constitutional institutions.

The interest of the constitutional law as a science is focused on the creation and application of power in the state, division of government and defining the limits of the government, determining the powers of individual state bodies and the relationships among them. In addition to the issues of implementation of state power the constitutional law also deals with human rights and fundamental freedoms and the relationship between the state and its citizens in general. The constitutional law also interprets legal rules related to the Constitution such as the Act on the Constitutional Court of the Czech Republic, the Act on the Czech National Bank, but also other laws and deals with the issues of elections or citizenship. The students work with international treaties and decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic as primary sources of law.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK