PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0216
Anglický název: Environmental Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Je korekvizitou pro: HP0014
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (26.09.2017)

Zkouškové otázky:

Koš - A
1 Životní prostředí - příčiny ohrožení, globální problémy, prostředky ochrany

2 Právo životního prostředí - předmět, prameny, systém, principy

3 Ústavní aspekty ochrany životního prostředí

4 Role mezinárodního práva v ochraně životního prostředí

5 Právo na informace

6 Účast veřejnosti a právo na soudní ochranu ve věcech životního prostředí

7 Organizace veřejné správy v ochraně životního prostředí

8 Správní dozor ve věcech životního prostředí

9 Odpovědnost za ztráty na životním prostředí

10 Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí

11 Vlastnické právo a ochrana životního prostředí

12 Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí

13 Koncepční nástroje ochrany životního prostředí

14 Nástroje územní ochrany v ochraně životního prostředí

15 Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

16 Administrativní nástroje ochrany životního prostředí

17 Průřezové nástroje ochrany životního prostředí

18 Územní plánování a jeho role v ochraně životního prostředí

19 Posuzování vlivů na životní prostředí

20 Integrovaná ochrana životního prostředí

21 Ochrana vnějšího ovzduší a klimatu Země

22 Ochrana vod

23 Ochrana druhové biodiverzity

24 Územní ochrana přírody a krajiny

25 Ochrana půdy

26 Ochrana lesa

27 Regulace využívání nerostného bohatství

28 regulace odpadového hospodářství

29 Regulace nakládání s chemickými látkami (chemické látky, havárie)

30 Ochrana životního prostředí před dalšími zdroji ohrožení (hluk, vibrace, ionizující a neionizující záření)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK