PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Právo životního prostředí - obhajoba diplomové práce - HS1014
Anglický název: Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Dipl [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0014
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (07.01.2020)
Při obhajobě diplomové práce student představí svou diplomovou práci, odpovídá na otázky uvedené v posudcích a dále se koná odborná rozprava.
Část státní závěrečné zkoušky „Obhajoba diplomové práce“ musí vždy předcházet části státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Předpokladem pro obhajobu diplomové práce je absolvování Diplomového semináře.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK