PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Estetika v kontextu filozofie - ASZFS0010
Anglický název: Aesthetics in the Context of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0031
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (29.06.2015)
Estetika v kontextu filosofie (uměno- a kognitivních věd) doc. Tomáš Kulka


Anotace:

Pro studenty nefilosofických oborů jako splnění požadavku z filosofie v rámci společného základu. Kurz se skládá
ze dvou
bloků, co do rozsahu 1/3 kurzu tvoří stručný přehled dějin estetiky ve vazbě na dějiny filosofie, 2/3 pak expozice
současného stavu estetiky jako svébytného odvětví filosofie, zahrnující filosofii umění, estetiku přírody a propojující
další
humanitní discipliny (sociologie, psychologie, kognitivní vědy, sémiotika). Kurz seznamuje se základními
kategoriemi
filosofické estetiky ve vývojovém přehledu, s modifikacemi těchto kategorií, způsoby jejich aplikace a způsoby
tázání v
kontextu současného umění a kultury.


Literatura:

W. Tatarkiewicz: Dejiny estetiky I, II, III, Bratislava, Tatran, 1985-1991.
K.E. Gilbertová, H. Kuhn: Dějiny estetiky, Praha, Odeon, 1965.
J. Nida-Rümelin, M. Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart in
Einzeldarstellungen,
Stuttgart, Kröner, 1998.
K. Barck (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe, Historisches Wörterbuch I-VII, Stuttgart, Weimar, Metzler, 2000-2004.
M. Kelly: Encyclopedia of Aesthetics I-IV, Oxford University Press, 1998.
Adorno, T.W.: Estetická teorie. Praha, Panglos 1997 Carroll, N.: Philosophy of Art. A Contemporary Introduction.
London,
Routledge 2000
Cooper, D. (ed.): A Companion to Aesthetics. London, Blackwell 1992
Hanfling, O. (ed.): Philosophical Aesthetics. An Introduction. London, Blackwell 1992
Morpurgo-Tagliabue,Q.: Současná estetika. Praha, Odeon 1985
Souriau, E.: Encyklopedie estetiky. Praha, Victoria Publishing 1994
Zeki, S.: Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain. Oxford, OUP 1999.
Zuska, V.(ed.): Umění, krása, šeredno. Antologie z textů estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003
Zuska, V.(ed.): Estetika na křižovatce humanitních disciplin. Praha, Karolinum 1997.
Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční discipliny. Praha, Triton 2001


Požadavky k atestaci:

Po druhém semestru, na závěr kurzu, zkouška (formou písemného testu).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK