PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie pro neslyšící - ASZFS0001
Anglický název: Philosophy for the Hearing Impaired
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0031
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)
Kurz je určen studentům oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Je tlumočen do znakové řeči.
V tomto dvousemestrálním kurzu budou studenti uvedeni do filosofie především na základě výkladu o antických filosofech. Výklad se bude opírat o nejvýznačnější filosofy 20. století, kteří v antické filosofii nalézali významnou inspiraci (Husserl, Heidegger, Patočka aj.). Bude zaměřen rovněž k otázce životní a hodnotové orientace člověka dnešní doby.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Cílem předmětu je uvést studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících do filosofie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Ke zkoušce je nutno přinést vlastní text inspirovaný klasickým filosofickým dílem. Náměty písemných prací budou zpřesněny v průběhu přednášek.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Základní literatura:

Ivo Tretera, Nástin dějin evropského myšlení.

Karl Jaspers, Úvod do filosofie.

Martin Heidegger, co je filosofie.

Doporučená literatura bude upřesněna v přednáškách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Důkladná znalost přednášené látky, písmená práce o rozsahu 5-8 stran.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

1) Předmět filosofie

2) Vznik filosofie, cesty k filosofii (údiv, pochybnost, otřes)

3) Filosofie jako péče o duši

4) Předsókratovští myslitelé

5) Klasická řecká filosofie

6) Helénistická filosofie

7) Patristika, sv. Augustin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK