PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filozofie pro germanisty - ADE100001
Anglický název: Introduction to Philosophy for Germanists
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: ASZFS0025, ASZFS0028, ASZFS0001, ASZFS0003, ASZFS0007, ASZFS0020, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0002, ASZFS0010
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Aristoteles, Etika Nikomachova.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Aurelius Augustinus, Vyznani.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Hesiodos, Zpevy Zelezneho veku.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Homer, Ilias.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Kant, kritik der reinen Vernunft.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Kant, Kritik der Urtheilskraft.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Leibniz, Vernunftprinzipien.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Marcus Aurelius, Hovory k sobe.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Nemecka teologie (cesky preklad Martin Wernisch).pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Nemecka teologie.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
stáhnout Platon, Hippias Mensi.pdf PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (24.09.2021)
ÚVOD DO FILOSOFIE PRO GERMANISTY

Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními postavami a proudy evropské filosofie po romantiku, se základními vývojovými stadii, jimiž filosofie v těchto období prošla a s problémy, jež v těchto stádiích tematizovala. Důraz je kladen zejména na filosofii německy mluvících zemí. Přednáška by měla posluchače seznámit s metodami interpretace filosofického textu a zasvětit je do problémů jejich překladu. Absolvování semináře je studentům germanistiky započítáno jako ekvivalentní k Úvodu do filosofie ze Společného základu.
Předpokladem k udělení atestu je:

- pravidelná aktivní (sic!) účast na hodinách,
- příprava textů (překlad a analýzy),
- vypracovávání a prezentace referátů
- odevzdání dvou analýz filosofického textu
- nastudování předepsané sekundární literatury

Texty pro jednotlivá sezení spolu s programem a seznamem referatu a literatury budou zapsaným studentům zaslány přes úschovnu. Sekundární literatura může být na požádání zpřístupněna.


Program

ZIMNÍ SEMESTR

1. Úvod

2. Mýtus a filozofie, presokratici

3. Platón a Aristoteles

4. Ostatní antické filosofické školy

5. Středověká filosofie

6. Německá mystika

7. Filosofie baroka, Descartes, Spinoza, Leibniz, leibnizovsko-wolffovský systém


LETNÍ SEMESTR

8. Kant I: Předkritické období a Kritika čistého rozumu

9. Kant II: Kritika praktického rozumu, Metafyzika mravů a Kritika soudnosti

10. Kantova recepce a první výhrady: Schiller

11. Fichte

12. Počátky romantismu: Haman a Herder

13. Filosofie víry: Jacobi, Baader, Schleiermacher

14. Schelling I: rané spisy

15. Schelling II: pozdní dílo

16. Hegel I: Logika

17. Hegel II: Fenomenologie ducha a filosofie dějin

LITERATURA

I. PRIMÁRNÍ TEXTY
Platón: Hippiás menší; Aristotelés: Etika Níkomachova, Kniha třetí: Záměrná volba, s. 67-81; Marcus Aurelius: Hovory k sobě, Kniha čtvrtá; Augustin: Vyznání, Hlava xiv-xxviii; Německá teologie, kap. III ('Wie deß menschen fäl und abkeren ...') a kap. IX ('Wie der gerecht mensch yn der tzeit ...'); Gottfried Wilhelm Leibniz: Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade §7-11; Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, kap. Auflösung der kosmologischen Ideen von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen, s. 418-422; Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, kap. Übergang von dem Beurteilungsvermögen des Schönen zu dem des Erhabenen, s. 97-100; Friedrich Schiller: Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, 25. dopis, s. 157-161; Johann Gottlieb Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre §3, s. 26-28; Johann Gottfried Herder: Nation und Staat, in: Geist der Völker, s. 18-22; Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Über die Religion, s. 60-4; Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: System des transzendentalen Idealismus, s. 290-292; Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Weltalter, s. 207, s. 259-261; Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Phänomenologie des Geistes, s. 147-8; Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Esthetik, s. 111-113

II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA

II.1 Povinná

Störig, Hans Joachim, Malé dějiny filozofie, Praha: Zvon, 1996
Tretera, Ivo: Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi, Praha: Paseka, 2000

II.2 Doporučená

Röd, Wolfgang, Novověká filosofie, Praha: Oikoymenh, 2001-4
Röd, Wolfgang, Filosofie 19. a 20. století, Praha: Oikoymenh, 2006
Horkheimer, Max, Vorlesung über die Geschichte der deutschen idealistischen Philosophie, Frankfurt am Main : Fischer, 1990
Coreth, Emerich, Filosofie 17. a 18. století, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002
Coreth, Emerich, Filosofie 19. století, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK