PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení - ASZFS0020
Anglický název: Ancient Philosophy in Relation to the Modern Thought
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (180)
letní:neurčen / neurčen (180)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Věra Schifferová, CSc.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)
Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení
Věra Schifferová

Přednášky jsou určeny pro studenty nefilosofických oborů. V tomto dvousemestrálním kurzu bude podán výklad o dějinách
antické filosofie. Studenti tu budou seznámeni s nejvýznačnějšími osobnostmi antického myšlení, s klasickými filosofickými
díly i s nejnovější tematicky relevantní literaturou. Přednášky budou zaměřeny k těmto okruhům: počátky filosofie ve starém
Řecku, vrcholné směry řecké filosofie, helénismus, novoplatonismus. Nepůjde tu však o samoúčelné historické poznávání.
Pozornost bude zaměřena rovněž k významným moderním myslitelům, kteří v antické filosofii nalézali inspiraci (Nietzsche,
Husserl, Heidegger, Patočka). Přednášky budou věnovány také otázce hodnotové a životní orientace člověka dnešní
doby (problém novodobého hedonismu a konzumní orientace).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Cílem předmětu je 1) uvést studenty do filosofie především na základě výkladu o antických filosofech, 2) ukázat, čím mohou myšlenky antických filosofů oslovit člověka dnešní doby.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je prokázání dobré znalosti tematiky, k níž jsou přednášky zaměřeny. Ke zkoušce je nutno přinést vlastní filosofický text o rozsahu cca 5-8 stran. Témata těchto požadovaných písemných prací budou upřeněna v průběhu přednášek.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

Základní literatura: Ivo Tretera, Nástin dějin evropského myšlení (tematicky relevantní kapitoly)

Doporučená literatura:

K. Jaspers, Úvod do filosofie, z němčiny přel. A. Havlíček, Praha 1996

M. Heidegger, Co je to - filosofie?, in: týž,  Básnicky bydlí člověk, z němčiny přel. I. Chvatík, Praha 1993, s. 104-133.

M. Heidegger, Co je metafyzika?,  z němčiny přel. I. Chvatík, Praha 1993.

J. Patočka, Nejstarší řecká filosofie, Praha 1996.

J. Patočka, Sókratés.

J. Patočka, Platón.

J. Patočka, Aristotelés.

Další doporučená literatura bude upřesněna v přednáškách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

U zkoušky je požadována dobrá znalost přednášené teamtiky. Je nezbytné přinést ke zkoušce vlastní filosofický text o rozsahu cca 5-8 stran. Možné náměty těchto písemných prací budou studentům průběžně sdělovány v přednáškách.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Schifferová, CSc. (23.09.2012)

1) Předmět filosofie

2) Vznik filosofie ve starém Řecku

3) Axiální doba

4) Cesty k filosofii - údiv, pochybnost, otřes

5) Etická dimenze filosofie - filosofie jako péče o duši

6) Filosofie jako svobodné hlednání pravdy

7) Humanistická orientace filosofie

8) Dialogická povaha filosofie

9) Předsókratovští myslitelé

10) Klasická řecká filosofie

11) Helénistická filosofie

12) Patristika, sv. Augustin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK