PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Duše a mysl v dějinách filosofie - ASZFS0028
Anglický název: Soul and Mind in the History of Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (150)
letní:neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4118
Garant: Mgr. Dita Válová, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
Neslučitelnost : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0007, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0031
Je neslučitelnost pro: ASZFS0007
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (21.09.2016)
Duše a mysl v dějinách filosofie
Filosofie ve společném základu
Dita Válová, James Hill

Co je duše či mysl? Jaký je jejich vztah k tělu? Je duše nesmrtelná? Jakým specifickým projevem duše je život, rozum nebo vědomí? Rodí se duše jako tabula rasa, nebo má v sobě vrozená semena poznání a vědy? Tyto a podobné otázky si kladli učenci i lidé prostí od nepaměti. Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními texty z dějin filosofie, v nichž je téma duše a mysli představeno z různých úhlů pohledu. V průběhu zimního semestru budou čteny a komentovány úryvky z textů Platóna, Aristotela, Plótína, Maimonida a Tomáše Akvinského. V letním semestru budeme věnovat pozornost myšlení moderních autorů, např. Descarta, Berkeleyho, Spinozy, Schopenhauera, Freuda nebo Searla.
Všechny texty budou k dispozici v českém jazyce.

Texty pro zimní semestr (antičtí a středověcí autoři):
Platón, Faidón, Praha: Oikoymenh, 1994. Překlad Fr. Novotný.
Platón, Faidros, Praha: Oikoymenh, 1993. Překlad Fr. Novotný.
Platón, Timaios, Praha: Oikoymenh, 2008. Překlad Fr. Novotný.
Aristotelés, O duši, Praha: Rezek, 1996. Překlad A. Kříž.
Plótínos, O sebepoznání, Praha: Oikoymenh, 2014. Překlad L. Karfíková.
Maimonides, Osm kapitol, Praha: Sefer, 2001. Překlad B. Nosek.
Tomáš Akvinský, Summa teologická, Olomouc: Krystal 1937-1940. Překlad E. Soukup.

Texty pro letní semestr (novověká filosofie):
René Descartes, Meditace o první filosofii (1641)
Benedikt Spinoza, Etika (1677)
John Locke, Esej o lidském rozumu (1690)
George Berkeley, Pojednání o principech lidského poznání (1710)
Gottfried Leibniz, Monadologie (1714)
Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu (1781)
Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa (1818)
Charles Darwin, O původu člověka (1871)
Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo (1886)
Sigmund Freud, Nevědomí (1915)
Noam Chomsky, Jazyk a Odpovědnost (1979)
John Searle, Redukcionismus a neredukovatelnost vědomí (1992)

Podmínky k udělení atestu:
Pravidelná účast na přednáškách a dvě písemné práce, každá v rozsahu 400 - 600 slov (tj. 1, max 2 normostrany). Jedna písemná práce se musí vázat přímo k tématům přednášek a textům čteným v zimním semestru, druhá musí být také v přímé vazbě k tématům přednášek a textům čteným v semestru letním. Téma písemných prací je vhodné předem konzultovat s vyučujícím. Písemné práce je možné odevzdávat v průběhu obou semestrů, nejpozději však do 1. června 2017. Termín 1. června 2017 pro odevzdání obou písemných prací je závazný i pro ty studenty, kteří mají v úmyslu přistoupit k ústní zkoušce v zářiovém termínu. Práce je třeba odevzdat vyučujícímu vytištěné, nikoli elektronicky.

Písemné práce jsou podkladem k ústní zkoušce. Při ústní zkoušce student prezentuje obě zpracovaná témata a jsou mu položeny doplňující otázky týkající se teorie duše a mysli u autorů, které si zvolil.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (13.09.2016)

Texty pro zimní semestr (antičtí a středověcí autoři):

Platón, Faidón, Praha: Oikoymenh, 1994. Překlad Fr. Novotný.

Platón, Faidros, Praha: Oikoymenh, 1993. Překlad Fr. Novotný.

Platón, Timaios, Praha: Oikoymenh, 2008. Překlad Fr. Novotný.

Aristotelés, O duši, Praha: Rezek, 1996. Překlad A. Kříž.

Plótínos, O sebepoznání, Praha: Oikoymenh, 2014. Překlad L. Karfíková.

Maimonides, Osm kapitol, Praha: Sefer, 2001. Překlad B. Nosek.

Tomáš Akvinský, Summa teologická, Olomouc: Krystal 1937-1940. Překlad E. Soukup.

 

Texty pro letní semestr (novověká filosofie):

René Descartes, Meditace o první filosofii (1641)

Benedikt Spinoza, Etika (1677)

John Locke, Esej o lidském rozumu (1690)

George Berkeley, Pojednání o principech lidského poznání (1710)

Gottfried Leibniz, Monadologie (1714)

Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu (1781)

Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa (1818)

Charles Darwin, O původu člověka (1871)

Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo (1886)

Sigmund Freud, Nevědomí (1915)

Noam Chomsky, Jazyk a Odpovědnost (1979)

John Searle, Redukcionismus a neredukovatelnost vědomí (1992)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (21.09.2016)

Pravidelná účast na přednáškách a dvě písemné práce, každá v rozsahu 400 - 600 slov (tj. 1, max 2 normostrany). Jedna písemná práce se musí vázat přímo k tématům přednášek a textům čteným v zimním semestru, druhá musí být také v přímé vazbě k tématům přednášek a textům čteným v semestru letním. Téma písemných prací je vhodné předem konzultovat s vyučujícím. Písemné práce je možné odevzdávat v průběhu obou semestrů, nejpozději však do 1. června 2017. Termín 1. června 2017 pro odevzdání obou písemných prací je závazný i pro ty studenty, kteří mají v úmyslu přistoupit k ústní zkoušce v zářiovém termínu. Práce je třeba odevzdat vyučujícímu vytištěné, nikoli elektronicky.

Písemné práce jsou podkladem k ústní zkoušce. Při ústní zkoušce student prezentuje obě zpracovaná témata a jsou mu položeny doplňující otázky týkající se teorie duše a mysli u autorů, které si zvolil.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK