Diplomový seminář I. z tematického okruhu římské právo - HP0008
Anglický název: Diploma seminar I - Roman Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Korekvizity : HP0401, HP0402, HS0201, HS1000
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0014, HP0036, HP0037, HP0038, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0034
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět „Diplomový seminář“ je povinně volitelným předmětem, který souvisí s psaním diplomové práce. Předmět se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část spočívá v absolvování přednášek, které jsou organizovány katedrou. Na těchto přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pravidly pro psaní diplomových prací, která platí v rámci studijního programu na PF UK, a se způsobem, jakým mají diplomovou práci psát. Důležitým prvkem je upozornění studentů na citační normy a zákaz plagiarismu a ghostwritingu.
Praktická část diplomového semináře je vedena vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

V předmětu výuka neprobíhá - zápočty udělují vedoucí diplomových prací.

Poslední úprava: Šejdl Jan, JUDr., Ph.D. (31.01.2018)