PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Římské právo - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0201
Anglický název: Roman Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0008
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkušební otázky

Koš - A
1 Dělení římského práva

2 Vývoj a základní principy římského procesního práva

3 Persona

4 Negotium

5 Prameny římského práva

6 Římské právo ve středověku a jeho další osudy

7 Delictum - crimen

8 Manželské právo

9 Postavení osob v římském právu

10 Vývoj státního zřízení v Římě a jeho základní charakteristika

Koš - B
1 Charakter obligací v římském právu

2 Druhy obligací v římském právu

3 Delační důvody

4 Princip univerzální sukcese v římském právu

5 Dominium - possessio

6 Debitor - creditor a jejich ochrana

7 Obligatio jako právní pouto

8 Iura in re alinea

9 Srovnání věcných a obligačních práv

10 Nabývání vlastnického práva

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (26.09.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK