velikost textu

Matematicko-fyzikální fakulta

UK » MFF

Kontakty

Sídlo

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
proděkan pro matematickou sekci: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, zástupce děkana: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
proděkan pro fyzikální sekci: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
proděkan pro koncepci studia: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
proděkan pro informatickou sekci : prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
proděkan pro rozvoj: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
proděkan pro Propagaci: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
koordinátor studia v anglickém jazyce: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
koordinátor projektů OP VVV: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc.
koordinátor IT: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D.
tajemnice: Ing. Blanka Svobodová

Organizační struktura