Diplomový seminář I. z tematického okruhu teorie práva - HP0002
Anglický název: Diploma Seminar I - Theory of Law
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Korekvizity : HP0681, HP0682, HS0203, HS1002
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0015, HP0036, HP0037, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0034
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Diplomový seminář z teorie práva seznamuje diplomanty s požadavky na vypracování a obhajobu diplomové práce. Zahrnuje výklad vedoucího semináře v trvání přibližně dvou vyučovacích hodin a následnou diskusi nad předneseným.
Poslední úprava: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
Metody výuky
V případě distanční výuky proběhne seminář na MS Teams
Poslední úprava: Žáková Kateřina, Bc. (09.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Není předepsána zkouška.

Poslední úprava: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
Sylabus

1. Účel diplomové práce
2. Parametry zpracování diplomové práce
a) styl zpracování
b) práce s prameny a literaturou
c) formální a technické aspekty
3. Odevzdání a obhajoba práce

Poslední úprava: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Poslední úprava: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Studijní opory

Není předepsána žádná literatura.

Poslední úprava: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (30.01.2018)