PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie 2 - B00386 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pharmacology 2
Zajišťuje: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze (11-00190)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Perlík
Staré označení: 386
Garant: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00051
Je prerekvizitou pro: B02921, B03007, B00410, B00306, B00579, B00305, B00302, B00304, B01073, B00609, B01672, B01235, B01313, B01316, B01607, B01075, B01076, B00124, B00120, B00760, B02176, B02169, B02418, B00602, B00307
Ve slož. prerekvizitě: B02548
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. (20.05.2019)
Znalosti a dovednosti, které mají být získány: preskripce, znalost základních principů obecné farmakologie - farmakokinetika, farmakodynamika. Znalost základních principů speciální farmakologie - znalost skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně klinických indikací a nežádoucích účinků. Témata přednášek a seminářů: • Antihypertenziva, farmakoterapie hypertenze • Antiobezitika • Léčiva ovlivňující krevní srážení • Hypolipidemika • Antiarytmika • Antivirotika • Antibiotika • Antidiabetika, inzuliny • Farmakoterapie poruch funkce štítné žlázy • Léčba osteoporózy • Imunofarmakologie • Buněčná a genová terapie, biologická léčba • Protinádorová farmakoterapie • Léčiva chorob dýchacího systému • Farmakoterapie akutních stavů • Farmakoterapie těhotných žen, při kojení, dětí a starších nemocných • Léčiva pro onemocnění urogenitálního traktu, léčiva používaná v porodnictví
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. (20.05.2019)

ŠVIHOVEC, J. (ed.): Farmakologie, Grada 2018

LUELLMANN H.: Barevný atlas farmakologie.  Grada Publishing a.s. 2012. ISBN 978-80-247-3908-3

PERLÍK, F., SLANAŘ, O.: Individualizace farmakoterapie, Triton 2016

ČERNÝ, D.: Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů. Karolinum 2010.

PERLÍK, F.: Základy klinické farmakologie. Praha, Galén 2008

 

Doplňující literatura:

SKLENÁŘ, Z. a V. ŠČIGEL. Magistraliter receptura ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Česká stomatologická komora v nakladatelství Havlíček Brain Team, 2012.

SKLENÁŘ, Z.: Magistraliter receptura v dermatologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009.

VOTAVA, M. a J. SLÍVA. Farmakologie. Nakladatel: Triton, 2010.

  Farmakologie je dynamicky se rozvíjející obor, ve kterém se úzce prolínají poznatky z fyziologie, biochemie i molekulární biologie. Zároveň jde o obor reflektující klinické aspekty daného onemocnění. Třebaže se množství registrovaných léčiv každým rokem zvyšuje, je třeba si uvědomit i složitou cestu, kterou musí potenciálně účinná nově objevená léčivá látka urazit, než začne být hodnocena v klinických studiích, a dostane se tak až k nemocnému. Ani poté však její životní cyklus nekončí. I po uvedení do běžné klinické praxe je neustále sledována její bezpečnost a v případě objevení jiné látky s lepším účinnostně-bezpečnostním profilem je jí zcela nahrazena. Neexistuje mnoho léčivých látek, které jsou běžně užívány po dobu několika desetiletí.

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
102.10.201812:30 - 14:15přednáška+seminářLéčiva používaná u onemocnění kardiovaskulárního systému - Srdeční selhání - Postavení léčiv ovlivňujících aktivitu RAAS u kardiovaskulárních onemocnění MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. Výuka Farmakologie - organizace výuky - 1. - 3. výukový týden Povinné semináře budou probíhat ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (2. mezipatro). Výuka Farmakologie - organizace výuky - 1. - 3. výukový týden Povinné semináře budou probíhat ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (2. mezipatro).
210.10.201812:30 - 14:15přednáška+seminářLéčiva používaná u ischemické choroby srdeční. Přehled antihypertenziv MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D.skupina A výuka středa 10.10.2018 14:15hod až 16:00hod skupina B VÝUKA ČTVRTEK 11.10. 2018 12:30hod až 14:15 hod
316.10.201812:30 - 14:15přednáška+seminářAntimikrobiální léčba prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.Skupina B: středa 17.10.2018- 14:15hod až 16hod Skupina A: úterý 16.10.2018 - 12:30hod až 14:15hod
422.10.201813:00 - 16:15seminářTerapie hypertenze přehled + kasuistiky 
23.10.201813:00 - 14:30přednáškaAntiarytmika.MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 
529.10.201813:00 - 16:15seminářTest KV systém + farmakoterapie obezity. 
30.10.201813:00 - 14:30přednáškaLéčiva ovlivňující krevní srážení.PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 
605.11.201813:00 - 16:15seminářFarmakoterapie bakteriálních onemocnění - kasuistiky. 
06.11.201813:00 - 14:30přednáška Hypolipidemika – léčba metabolického syndromu. MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 
712.11.201813:00 - 16:15seminářAntivirotika – léčba HIV/AIDS. Antimykotika, antiparazitární látky - přehled.  
13.11.201813:00 - 14:30přednáškaHormony přehled; glukokortikoidy. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
819.11.201813:00 - 16:15seminářTest antibiotika + opakování farmakokinetiky. 
20.11.201813:00 - 14:30přednáškaLéčiva používaná u diabetes mellitus – inzulíny.MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
926.11.201813:00 - 16:15seminářPerorální antidiabetika. Farmakoterapie poruch funkce štítné žlázy. 
27.11.201813:00 - 14:30přednáškaImunofarmakologie. Buněčná a genová terapie, biologická léčba.prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 
1003.12.201813:00 - 16:15seminářTest farmakokinetika + Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku a dalších minerálů. Léčba osteoporózy.  
04.12.201813:00 - 14:30přednáška Léčiva používaná při onemocněních dýchacího systému. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 
1110.12.201813:00 - 16:15seminářLéčiva chorob dýchacího systému – kasuistiky. 
11.12.201813:00 - 14:30přednáškaProtinádorová farmakoterapie I – obecné principy, přehled chemoterapeutik. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
1218.12.201813:00 - 14:30přednáškaProtinádorová farmakoterapie II – hormonální a biologická léčba. MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
1301.01.201913:00 - 14:30nic Státní svátek 
02.01.201913:00 - 16:15seminář opakování psychofarmaka 
1407.01.201913:00 - 16:15seminářTest psychofarmaka + opakování receptury.  
08.01.201913:00 - 14:30přednáškaTerapie u těhotných žen, při kojení, u dětí a starších nemocných.přednáší: MUDr. Pavla Pokorná
1514.01.201913:00 - 16:15seminářZÁPOČET 
15.01.201913:00 - 14:30přednáškaLéčiva používaná k terapii onemocnění urogenitálního traktu, léčiva používaná v porodnictvíMUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK