PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly v dětské ortopedii - B01075
Anglický název: Selected chapters in children orthopedics
Zajišťuje: Ortopedická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00433)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00116, B00386, B00573
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK